donderdag 20 augustus 2009

Diksmuide, Trein naar de HEL

WRP werd gevraagd om de Duitse bewakers te leveren voor de historische evocatie op vrijdag 21/8 te Diksmuide en dit gedurende de 4 Daagse van de ijzer.

"In 1944 werd in Diksmuide voor 286 mensen de hel plotseling de hemel. Immers, tijdens de laatste dagen van de tweede wereldoorlog stopte op 3 september in het station van Diksmuide een trein. Niets ongewoons want dergelijk transport was gebruikelijk bij de terugtrekking van het Duitse leger. Ware het niet dat de trein bestond uit beestenwagons die volgestouwd waren met joden, politieke gevangenen en gedeporteerden op weg naar hun vernietiging. Toch werd Diksmuide voor hen in plaats van de hel de hemel.
De dodentrein maakte noodgedwongen zijn stop in Diksmuide doordat verzetstrijders de spoorlijn hadden opgeblazen. Gezien de opeengepakte mensen in de wagons dreigden te stikken, kon het Diksmuids verzet de bewakers overtuigen om de gevangenen over te brengen naar de stadsschool aan het Schoolplein (nu Polderpand en voorheen VTI). Intussen maakten Diksmuidelingen, woonachtig langs het parcours van het station naar de stadsschool, van de gelegenheid gebruik om gevangenen bij hun thuis naar binnen trekken waardoor voor hen Diksmuide de hel deed veranderen in de hemel, er was voor hen dan toch hoop op een nieuw leven na de ellende.
Naar aanleiding van het thema “Hoop” die de Vierdaagse van de IJzer dit jaar meekreeg, wou het Diksmuids stadsbestuur deze gebeurtenis uit 1944 op een passende manier in herinnering brengen. Met beelden, poëzie, een streepje muziek, heel wat figuranten en de artistieke inbreng van acteur René Verreth wordt op vrijdag 21 augustus dit pakkend relaas opnieuw tot leven gebracht. Om 17.10 u worden toeschouwers en genodigden ontvangen op de goederenkoer van het Diksmuids station. Om 17.30 u start de plechtigheid met een verwelkoming door de Diksmuidse burgemeester Lies Laridon waarna stadsarchivaris Chris Vandewalle iedereen terugbrengt naar die 3de september in 1944. Na het neerleggen van bloemen als aandenken aan slachtoffers van de “trein naar de hel” start de evocatie met een eerste scene op de goederenkoer van het station. Vervolgens is er de optocht naar de Grote Martk via de Stationsstraat. Ter hoogte van het stadspark wordt een tweede scene voorzien. Omstreeks 18 u is er een rondgang rond de Grote Markt en de evocatie van scene 3. Deze wordt begeleid van koorzangen van Joodse, Franse en Russische liederen. René Verreth zorgt voor het orgelpunt met een monoloog."
(Tekst van het Stadsbestuur Diksmuide)

Geen opmerkingen: